Protiv “autonomističkog fronta”

Ocenjujemo da je put za reforme u Srbiji u doslednijem, integralističkom pristupu državnosti Srbije, autonomnosti pokrajina i daljem procesu decentralizacije, koji podrazumeva prenost odgovornosti i prava na opštine, gradove, okruge, pokrajine i institucije ( nacionalne i državne na svim nivoima ).

Preči posao od stvaranja autonomističkog fronta i otvaranja konflikata i sukoba na relaciji Srbija – Vojvodina je priprema, izrada i postizanje konsenzusa svih činilaca u Srbiji oko Programa konsolidacije razvoja Srbije, opet za sve nivoe, radi presecanja stagnacije i propadanja koji su evidentni i usmeravanja Srbije i pokrajina u njenom sastavu prema demokratizaciji, prosperitetu.

Predsedništvo je konstatovalo da su glavni problemi u trenutnoj političkoj situaciji: stagnacija i urušavanje države i njenih institucija, opadanje društvenog proizvoda i nataliteta, nepostojanje odgovora na stvarne probleme, otvorena pitanja Ustava Republike, pratećih dokumenata i njihovog sprovođenja ( izveštaj Ustavnog Suda ), organizacija vlasti posle izbora i drugo i konstatovalo da reagovanja u političkoj javnosti od strane nekih lidera i pojedinaca iz partija koje deluju na području Vojvodine, odvlače pažnju javnosti sa stvarnih problema i pozivom da se stvori autonomistički front skreću pažnju javnosti, dajući sebi ulogu spasioca i važnosti, koa im ni u kom pogledu ne pripada.

Svrstavanje u taj “front” značilo bi nov ćorsokak, gubljenje vremena i davanje novog prostora i vremena onima koji su do sada pokazali da nemaju kapacitete za to da vode Srbiju ka prosperitetu i demokratiji i da od Autonomne Vojvodine stvore gradivan i aktivan, za svoj i svoju Republiku prosperitetan činilac, umesto da bude remetilački faktor.
Postoji način da Srbija bude celovita i funkcionalna, i da istovremeno u njoj autonomne pokrajine i Vojvodina i Kosovo i Metohija postoje i funkcionišu. Potrebno je da se dogradi i donese usaglašen od svih subjekata i relevantnih činilaca u Srbiji ” Program konsolidacije i razvoja”, o čemu Reformisti nude Platformu koja sadrži okvire i pravce za njegovu finalizaciju i donošenje. Dosledni odnos države prema decentralizaciji na svim nivoima je jedan od uslova za optimalno funkcionisanje Republike u celini i njenih delova.

Vojvodina, njeni materijalni, kadrovski i svaki drugi kapaciteti moraju biti usmereni, ne samo na to, da sagledava sopstvene mogućnosti, nego i da učestvuje u definisanju privrednih i svih drugih potencijala Srbije i pomogne, objasni. U prilazu rešenja za problem, koji proističe iz različitih mišljenja o koncepciji razvoja, da se aktiviranjem resursa celokupne Srbije može, u jednom harmonizovanijem načinu rešavanja različitosti, doći do optimuma, mnogo većih od onih koji se sada ostvaruju.

Da bi se ovo ostvarilo Vojvodina mora kandidovati svoj pogled kako Srbija može da funkcioniše efikasno i dobro. U suštini, činjenica koja najviše definiše Srbiju, po onom šta ona jeste i šta ona nije, je njen pluralizam bića i njene suštine: od višenacionalnosti, od različitosti uslova u kojima su se pojedini gradovi, regioni, pokrajine pa i sam Beograd, sa tim takozvanim “užim područjem”, razvijao. Istorijska iskustva, materijalno stanje, kapaciteti, istorijski refleksi na pojedina područja i njihovo uključivanje u Srednju Evropu, u Evropu u celini, to su sve pitanja koja traže da svi interesi budu prisutni. I generacijski interesi, tu su i interesi grupa, okupljeni oko stvarnih projekata u političkim podelama umesto “autonomističkog fronta”. Reformisti se zalažu za integralizam umesto ukopavanja u parcijalne interese. Reformisti smatraju da je neophodno da svi činioci društva usmere svoju snagu na postavljanje i ostvarivanje vizije moderne, prosperitetne i demokratske Srbije.

U Novom Sadu,
24.08.2012.

Comments are closed.

  • © Reformisti Vojvodine 2012-2013